پیام تبریک ریاست معهد به مناسبت آغاز سال تحصیلی 1401-1400: ماه مهر بهار تعلیم و تربیت و سرآغاز رویش و طراوت در بوستان علم و معرفت را خدمت معاونین محترم معهد، مدیران و معاونین محترم اقسام، اعضای محترم هیأت علمی، کارمندان و طلاب عزیز تبریک عرض می نمایم. امیدوارم سال تحصیلی جدید سالی توأم با رشد و بالندگی در تمامی عرصه های علمی و فرهنگی باشد تا بتوانیم در راستای رسیدن به اهداف معهد عالی قدم برداریم.

چهارشنبه، 26 مرداد 1401

معاونت پژوهشی معهد

تعریف:

معاونت پژوهشی یکی از معاونت‌های معهد عالی است که از طریق پژوهش و مطالعات مستمر مسئولیت تولید و نوآوری علمی در معهد را به عهده دارد.

اهداف:

1- ارتقای سطح علمی و تقویت مجموعه‌های تحت پوشش معهد

2- نهادینه شدن روحیه‌ی تحقیق، پژوهش و نوآوری علمی نزد اساتید و طلاب

3- ارتقاء کمی و کیفی پژوهش‌های معهد در سطوح ملی و بین‌المللی.