ماه مهر، بهار تعلیم و تربیت و سرآغاز رویش و طراوت در بوستان علم، ادب و معرفت را خدمت جامعه علمی کشور تبریک عرض می نماییم و امیدواریم سال تحصیلی جدید سالی توأم با رشد و بالندگی در تمامی عرصه های علمی و فرهنگی باشد.

سه‌شنبه، 5 تیر 1403

معاونت پژوهشی معهد

تعریف:

معاونت پژوهشی یکی از معاونت‌های معهد عالی است که از طریق پژوهش و مطالعات مستمر مسئولیت تولید و نوآوری علمی در معهد را به عهده دارد.

اهداف:

1- ارتقای سطح علمی و تقویت مجموعه‌های تحت پوشش معهد

2- نهادینه شدن روحیه‌ی تحقیق، پژوهش و نوآوری علمی نزد اساتید و طلاب

3- ارتقاء کمی و کیفی پژوهش‌های معهد در سطوح ملی و بین‌المللی.