ماه مهر، بهار تعلیم و تربیت و سرآغاز رویش و طراوت در بوستان علم، ادب و معرفت را خدمت جامعه علمی کشور تبریک عرض می نماییم و امیدواریم سال تحصیلی جدید سالی توأم با رشد و بالندگی در تمامی عرصه های علمی و فرهنگی باشد.

سه‌شنبه، 4 مهر 1402
تبریک آغاز سال تحصیلی جدید

معهد عالی علوم اسلامی اهل سنت و جماعت جنوب ایران

معهد عالی مؤسسه ای است علمی، تربیتی، اجتماعی، پویا و مستقل که با تکیه بر نیروی انسانی متعهد و توانمند و در حدّ امکانات خود، می کوشد خدمات دینی را به جامعه ارائه نماید.

معهد با درک فرصت های موجود در جامعه و شناخت موانع محیطی تلاش می کند با توجه به حقِ برخورداری از فعالیت های دینی و فرهنگی مصرح در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران به شناسایی استعدادهای تأثیر گذار در جامعه و پرورش متخصصان علوم شرعی (متصف به علم و تزکیه و آشنا به مسائل روز) در رشته های مختلف و مورد نیاز اقدام نموده و از این طریق به ساماندهی فعالیت های دینی در جامعه بپردازد.

اطلاعات بیشتر

اطلاعیه ها

معهد عالی علوم اسلامی اهل سنت و جماعت جنوب ایران

اعضای هیأت علمی