ماه مهر، بهار تعلیم و تربیت و سرآغاز رویش و طراوت در بوستان علم، ادب و معرفت را خدمت جامعه علمی کشور تبریک عرض می نماییم و امیدواریم سال تحصیلی جدید سالی توأم با رشد و بالندگی در تمامی عرصه های علمی و فرهنگی باشد.

جمعه، 11 اسفند 1402

معرفی معاون پژوهشی معهد

مشخصات فردی:

نام و نام خانوادگی: عبدالغفار جاوید

سمت: معاون پژوهشی معهد

تلفن دفتر: 07152517333 داخلی: 115

تلفن همراه: 09178635090

پست الکترونیکی: jawed@hiis.ir

سوابق علمی:

مقطع کارشناسی: -

عنوان پایان نامه: -

مقطع کارشناسی ارشد: -

عنوان پایان نامه: -

مقطع دکترا: -

عنوان پایان نامه: -

سوابق آموزشی:

1-

2-

3-

4-

5-

سوابق پژوهشی:

1-

2-

3-

4-

5-

سوابق اجرایی:

الف) سمت ها و مسئولیت ها:

1-

2-

3-

4-

5-

ب) عضویت در مؤسسات، کمیته ها و کارگروه ها:

1-

2-

3-

4-

5-