ماه مهر، بهار تعلیم و تربیت و سرآغاز رویش و طراوت در بوستان علم، ادب و معرفت را خدمت جامعه علمی کشور تبریک عرض می نماییم و امیدواریم سال تحصیلی جدید سالی توأم با رشد و بالندگی در تمامی عرصه های علمی و فرهنگی باشد.

دوشنبه، 10 بهمن 1401

خانواده بزرگ معهد

معهد عالی علوم اسلامی اهل سنت و جماعت جنوب ایران مؤسسه ای است علمی، تربیتی، اجتماعی، پویا و مستقل که با تکیه بر نیروی انسانی متعهد و توانمند و در حدّ امکانات خود، می کوشد خدمات دینی را به جامعه ارائه نماید.

از مهمترین مؤلفه های توفیق معهد عالی، مدیریت یکپارچه دانشکده ها و هماهنگی و تعامل اثر بخش بین مسئولین است که موجب می شود سیاست های کلان به خوبی در زیر مجموعه ها به اجرا گذاشته شود.

در حال حاضر این مؤسسه علمی با اشتغال تعداد 132 پرسنل بصورت تمام وقت و پاره وقت در بخش اداری و آموزشی به زیر مجموعه های خود که بیش از ده دانشکده در سطح عالی و تحصیلات تکمیلی با گرایش های مختلف در شهرهای جنوبی کشور هستند خدمات ارائه می نماید.

اعضای خانواده بزرگ معهد عالی

سید حسن صدیقی

شیخ علی رحیمی زاده

شیخ ابراهیم استائی

شیخ عبدالغفار جاوید

سید عقیل صدیقی

شیخ خلیل بویه

سید حبیب الله صدیقی

شیخ عبدالله ضیایی

شیخ اسحاق محمدی

شیخ هاشم دهقان

دکتر محمود خردو

دکتر محمد امین امینی

سید مسعود وخشوری هودی

شیخ محمد صالح انصاری

سید حیدر کاملی

شیخ عبدالوهاب ضیایی

شیخ محمد علی امینی

شیخ عبدالجبار غواصی

شیخ اسلام عالیان

دکتر رستم عطایی

دکتر قطب الدین زاهدیان

دکتر فاروق سلامی سوزائی

دکتر محمد ابونجمی

سید محمد یوسف وخشوری

سید احمد یگانه قلاتی

شیخ شمس الدین احراری

شیخ سعدالدین صدیقی

شیخ ابراهیم آهن جان

شیخ حامد منصوری

شیخ محمد روستایی

شیخ مصطفی هوشمند

شیخ نادر بیگدلی

دکتر عبدالله بازماندگان قشمی

دکتر علی جلالی بستانوئی

دکتر محمد حسین محمدی

شیخ صالح محمدی بستانوئی

شیخ یوسف جمالی قلات پائینی

شیخ محمد هادی جلالی

شیخ عبدالرحیم خطیبی قشمی

شیخ محمد رحیمی

سید محمد صالح مهجور

شیخ نادر سفاری لافتی

شیخ خالد سنگتراش زاده

شیخ احمد بازماندگان قشمی

دکتر ابراهیم زارعی فر

شیخ جهانگیر اسماعیلی طبلی

شیخ عبدالقادر اکرامی

شیخ اسحاق غلامی

سید محمد شریف هاشمی

شیخ عبدالرحمن چندقند

شیخ ایوب علی پور پلی

شیخ محمد نبی مخلوقی

شیخ محمد رضا محمدیان

سید عبدالله منصوری

شیخ عبدالکریم محمدی

شیخ مهران جعفریان

سید حسن هاشمی

شیخ مهدی رائینه

شیخ مسلم محمودی

دکتر محمود جعفریان

شیخ نادر ذبیحی زاده

سید عبدالرحیم مهجور

دکتر سید احمد هاشمی

شیخ محمود ملاحی

شیخ محمد حاج علی کنگانی

شیخ عبدالعزیز دریایی

شیخ حسین خردو

شیخ عیسی دشتی

شیخ یحیی نحوی شیخ ابراهیم زرهی زاده شیخ عبدالسلام شجاعی شیخ محمد علی محسنی

شیخ یحیی احمدی رمچاهی

شیخ محمد سروی

شیخ فرید صابری پور

شیخ حسن عزیزی

شیخ منصور حمیرانی

دکتر ایمان کنعانی

شیخ یعقوب سعیدی

شیخ نعیم شافعی

شیخ مهرزاد رسولی

شیخ محمد شهری

شیخ محمد اسماعیلی

شیخ موسی ادیمیان

شیخ محمد حق شناس

شیخ محمد پیرگوچی

شیخ یعقوب محمدزاده

شیخ حسین سلیمانی

شیخ عبدالرحمن جعفری

سید اسماعیل عبدالهی

شیخ حسین فضلی

سید عبدالرحیم حسینی

شیخ اسماعیل حسین عبدالهی

شیخ ابراهیم قاضی

شیخ اسحاق معرفت عظیمی

شیخ عبدالرحمن ادریسی
شیخ داود شهابی

شیخ طارق محیایی درگهانی

شیخ سیف الله اسلامی رمچاهی

سید احمد غریبی

شیخ سلطان ادیب زاده

شیخ عبدالمجید غنی پور

شیخ سلیمان پلونده

شیخ جواد جعفری

شیخ محمد بیگدلی

شیخ داود احمد یوسفی

سید محمد زارعی

شیخ اسماعیل احمدی

شیخ عبدالصمد ابونجمی

دکتر محمد صدیق قربانی

شیخ عبدالقادر شهابی

شیخ حامد زرنگ

شیخ علی محبی پور

شیخ علی محمودی فر

شیخ علی افتاده

شیخ بهزاد ایرانی

دکتر رؤیا محمودزاده

نساء صدیقی

فاطمه عاشوری مسنی

مریم مجیدی
سهیلا درویشی فاطمه ابونجمی نعیمه امینی

طلعت بهزادی

شهناز پرداخته

زلیخا احمدی فرد
مریم صحراگرد

فرزانه بلالی بندری

عایشه رهبان فاطمه صالحی

عاطفه رضایی

خیرالنساء ضیایی