ماه مهر، بهار تعلیم و تربیت و سرآغاز رویش و طراوت در بوستان علم، ادب و معرفت را خدمت جامعه علمی کشور تبریک عرض می نماییم و امیدواریم سال تحصیلی جدید سالی توأم با رشد و بالندگی در تمامی عرصه های علمی و فرهنگی باشد.

سه‌شنبه، 5 تیر 1403

معاونت امور طلاب معهد

تعریف:

معاونت امور طلاب یکی از معاونت های معهد عالی است که مرجع تصمیم گیری و ساماندهی امور طلاب معهد می باشد.

اهداف:

1- تحقق اهداف معهد در ارتباط با طلاب.

2- ارتقای امور رفاهی و خدماتی طلاب.

3- پیشرفت طلاب در زمینه های اخلاقی، فرهنگی و سلامت.

4- نهادینه کردن رفتار شورایی، تعاون و مسئولیت پذیری در طلاب.