پیام تبریک ریاست معهد به مناسبت آغاز سال تحصیلی 1401-1400: ماه مهر بهار تعلیم و تربیت و سرآغاز رویش و طراوت در بوستان علم و معرفت را خدمت معاونین محترم معهد، مدیران و معاونین محترم اقسام، اعضای محترم هیأت علمی، کارمندان و طلاب عزیز تبریک عرض می نمایم. امیدوارم سال تحصیلی جدید سالی توأم با رشد و بالندگی در تمامی عرصه های علمی و فرهنگی باشد تا بتوانیم در راستای رسیدن به اهداف معهد عالی قدم برداریم.

چهارشنبه، 26 مرداد 1401

معاونت امور طلاب معهد

تعریف:

معاونت امور طلاب یکی از معاونت های معهد عالی است که مرجع تصمیم گیری و ساماندهی امور طلاب معهد می باشد.

اهداف:

1- تحقق اهداف معهد در ارتباط با طلاب.

2- ارتقای امور رفاهی و خدماتی طلاب.

3- پیشرفت طلاب در زمینه های اخلاقی، فرهنگی و سلامت.

4- نهادینه کردن رفتار شورایی، تعاون و مسئولیت پذیری در طلاب.