ماه مهر، بهار تعلیم و تربیت و سرآغاز رویش و طراوت در بوستان علم، ادب و معرفت را خدمت جامعه علمی کشور تبریک عرض می نماییم و امیدواریم سال تحصیلی جدید سالی توأم با رشد و بالندگی در تمامی عرصه های علمی و فرهنگی باشد.

دوشنبه، 10 بهمن 1401

ارتباط با معاونت پژوهشی معهد

تلفن: 07152517333 داخلی: 115

فاکس: 07152517333 داخلی: 115

کدپستی: 61368-74331

پست الکترونیکی: jaweed@hiis.ir

سامانه پیام کوتاه: ۳۰۰۰۴۶۰۳۶۲۷۳۳۳

آدرس پستی: فارس، اوز، بلوار امیر راد، خیابان زمین پیما 2، ساختمان اداری آموزشی مدرسه احمدیه