ماه مهر، بهار تعلیم و تربیت و سرآغاز رویش و طراوت در بوستان علم، ادب و معرفت را خدمت جامعه علمی کشور تبریک عرض می نماییم و امیدواریم سال تحصیلی جدید سالی توأم با رشد و بالندگی در تمامی عرصه های علمی و فرهنگی باشد.

سه‌شنبه، 5 تیر 1403

معاونت آموزشی معهد

تعریف:

یکی از معاونت­های معهد عالی است که مرجع تصمیم­گیری و مسؤول اجرای آیین­نامه­ها و دستور­العمل­های آموزشی معهد می‌باشد.

اهداف:

1- ارتقای منهج آموزشی که موارد زیر را  شامل می‌شود.

- اهداف آموزشی.

- محتوای درسی.

- روش تدریس.

- وسایل آموزشی.

- ارزشیابی.

2- تربیت نیروهای متخصص در شاخه‌های مختلف علوم اسلامی.