پیام تبریک ریاست معهد به مناسبت آغاز سال تحصیلی 1401-1400: ماه مهر بهار تعلیم و تربیت و سرآغاز رویش و طراوت در بوستان علم و معرفت را خدمت معاونین محترم معهد، مدیران و معاونین محترم اقسام، اعضای محترم هیأت علمی، کارمندان و طلاب عزیز تبریک عرض می نمایم. امیدوارم سال تحصیلی جدید سالی توأم با رشد و بالندگی در تمامی عرصه های علمی و فرهنگی باشد تا بتوانیم در راستای رسیدن به اهداف معهد عالی قدم برداریم.

چهارشنبه، 26 مرداد 1401

معاونت آموزشی معهد

تعریف:

یکی از معاونت­های معهد عالی است که مرجع تصمیم­گیری و مسؤول اجرای آیین­نامه­ها و دستور­العمل­های آموزشی معهد می‌باشد.

اهداف:

1- ارتقای منهج آموزشی که موارد زیر را  شامل می‌شود.

- اهداف آموزشی.

- محتوای درسی.

- روش تدریس.

- وسایل آموزشی.

- ارزشیابی.

2- تربیت نیروهای متخصص در شاخه‌های مختلف علوم اسلامی.