ماه مهر، بهار تعلیم و تربیت و سرآغاز رویش و طراوت در بوستان علم، ادب و معرفت را خدمت جامعه علمی کشور تبریک عرض می نماییم و امیدواریم سال تحصیلی جدید سالی توأم با رشد و بالندگی در تمامی عرصه های علمی و فرهنگی باشد.

چهارشنبه، 5 مهر 1402

پرسنل معاونت پژوهشی معهد

ردیف

نام  و نام خانوادگی

سمت

نوع استخدام

نوع همکاری

مدرک تحصیلی

1

عبدالغفار جاوید

معاون پژوهشی معهد

رسمی آزمایشی

تمام وقت

کارشناسی ارشد

2

مسلم محمودی

مدیر داخلی مجله علمی معهد

رسمی قطعی

تمام وقت

کارشناسی

3

زلیخا احمدی فرد

کارشناس مجله علمی معهد

رسمی آزمایشی

تمام وقت

کارشناسی

4

 

مریم شاعری

مسئول دفتر حفط و نشر آثار

پیمانی

تمام وقت

کارشناسی