ماه مهر، بهار تعلیم و تربیت و سرآغاز رویش و طراوت در بوستان علم، ادب و معرفت را خدمت جامعه علمی کشور تبریک عرض می نماییم و امیدواریم سال تحصیلی جدید سالی توأم با رشد و بالندگی در تمامی عرصه های علمی و فرهنگی باشد.

سه‌شنبه، 5 تیر 1403

فرم های امور طلاب

ردیف شماره عنوان فایل PDF فایل Word فایل راهنما
1

 

فرم ثبت سخنرانی، کنفرانس و کارگاه  
2

 

فرم ثبت فعالیت های معاون امور طلاب اقسام  
3

 

فرم ریز امتیازات فرهنگی معاونت امور طلاب معهد  
4

 

فرم صورتجلسه شورای طلاب  
5

 

فرم صورتجلسه شورای مرکزی طلاب  
6

 

فرم مشاوره