ماه مهر، بهار تعلیم و تربیت و سرآغاز رویش و طراوت در بوستان علم، ادب و معرفت را خدمت جامعه علمی کشور تبریک عرض می نماییم و امیدواریم سال تحصیلی جدید سالی توأم با رشد و بالندگی در تمامی عرصه های علمی و فرهنگی باشد.

دوشنبه، 10 بهمن 1401

معرفی معاونت پژوهشی معهد

تعریف:

معاونت پژوهشی یکی از معاونت‌های معهد عالی است که از طریق پژوهش و مطالعات مستمر مسئولیت تولید و نوآوری علمی در معهد را به عهده دارد.

اهداف:

1- ارتقای سطح علمی و تقویت مجموعه‌های تحت پوشش معهد

2- نهادینه شدن روحیه‌ی تحقیق، پژوهش و نوآوری علمی نزد اساتید و طلاب

3- ارتقاء کمی و کیفی پژوهش‌های معهد در سطوح ملی و بین‌المللی.

ارکان:

الف) معاون پژوهشی معهد:

معاون پژوهشی به پیشنهاد رئیس معهد و تصویب مجلس انتخاب می‌گردد و مدت فعالیت ایشان تا پایان مدت ریاست رئیس معهد می‎باشد.  

وظایف و اختیارات:

1- تشکیل و اداره‌ی جلسات شورا و اداره‌ی پژوهشی.

2- نظارت بر اجرای دقیق مصوبات و دستورالعمل­های معاونت پژوهشی.

3- اشراف و نظارت بر عملکرد زیرمجموعه‌های معاونت پژوهشی.

4- ارزشیابی عملکرد سالانه‌ی معاونت پژوهشی معهد و تهیه‌ی گزارش عملکرد سالانه و ارائه‌ی آن به رئیس معهد.

5- ارائه‌ی طرح در زمینه‌های مختلف پژوهشی به رئیس معهد جهت پیگیری.

6- ارتباط با مؤسسه‌های پژوهشی با هماهنگی معهد.

7- حضور در جلسات مجلس معهد، شورای معهد، هیأت ممیزه، اداره‌ی معهد و هیأت علمی تحصیلات تکمیلی.

8- برآورد بودجه‌ی سالانه‌ی معاونت و ارائه‌ی آن به رئیس معهد.

9- راه‌اندازی و فعال نمودن زیرمجموعه‌های معاونت.

10- پیشنهاد نصب و عزل نیروهای زیرمجموعه به اداره‌ی معهد.

11- ارسال صورت‌جلسه‌های شورای معاونت پژوهشی به دبیرخانه‌ی معهد.

12- همکاری با سایر معاونت‌ها در امور مرتبط.

ب) شوراي پژوهشی معهد:

این شورا مرجع تصمیم‌گیری امور پژوهشی است که به منظور تهیه و تدوین برنامه‌های مختلف، جهت تولید علم و ترویج فعالیت‌های پژوهشی و اشراف و نظارت بر اجرای برنامه‌های معاونت تشکیل می‌گردد.

اعضاء:

1- معاون پژوهشی معهد.

2- معاون پژوهشی هر رشته و تحصیلات تکمیلی.

3- مسئول پژوهشکده.

4- مسئول دفتر اطلاع‌رسانی و توسعه‌ی فرهنگ پژوهش.

5- مسئول امور پژوهش.

6- مسئول دفتر همایش‌ها و سمینارها.

7- مسئول دفتر مطالعات پژوهشی و توسعه‌ی نیروی انسانی.

وظایف و اختیارات:

1- تعيين اهداف، استراتژی، خط‌ مشي پژوهشی معهد.

2- تهیه‎ی دستورالعمل‎ها برای زیر مجموعه‎های معاونت پژوهشی معهد.

3- بررسي و اتخاذ تصمیم درباره‌ی مسائل پژوهشی.

4- بررسی و تصویب طرح‌های ارائه‌شده جهت ارتقاء سطح و کیفیت پژوهش.

5- بررسی امکانات پژوهشی جهت تأسیس رشته­های جدید.

6- برنامه­ریزی جهت ارتقاء سطح پژوهشی در معهد.

7- بازنگری آیین‌نامه‌های معاونت بر حسب نیاز.

8- نظارت بر اجرای مصوبات و دستورالعمل­های شورای پژوهشی.

9- معرفی پژوهشگر نمونه به ریاست معهد جهت تشویق (طبق دستورالعمل).

10- تصمیم‌گیری درباره‌ی فعالیت‌های پژوهشی تحقیقاتی معهد.

ج) اداره پژوهش:

به منظور هماهنگی و برنامه‌ریزی جهت سرعت بخشیدن در اجرای آیین‌نامه و مصوبات شورای پژوهشی این اداره تشکیل می‌گردد.

اعضاء:

1- معاون پژوهشی معهد.

2- مسئول پژوهشکده.

3- مسئول دفتر اطلاع‌رسانی و توسعه‌ی فرهنگ پژوهش.

4- مسئول امور پژوهش.

5- مسئول دفتر همایش‌ها و سمینارها.

6- مسئول دفتر مطالعات پژوهشی و توسعه‌ی نیروی انسانی.

وظایف و اختیارات:

1- ایجاد هماهنگی و انسجام در فعالیت‌های زیر مجموعه‌های معاونت.

2- برنامه‌ریزی جهت اجرای آیین‌نامه و مصوبات مرتبط با امور پژوهشی.