پیام تبریک ریاست معهد به مناسبت آغاز سال تحصیلی 1401-1400: ماه مهر بهار تعلیم و تربیت و سرآغاز رویش و طراوت در بوستان علم و معرفت را خدمت معاونین محترم معهد، مدیران و معاونین محترم اقسام، اعضای محترم هیأت علمی، کارمندان و طلاب عزیز تبریک عرض می نمایم. امیدوارم سال تحصیلی جدید سالی توأم با رشد و بالندگی در تمامی عرصه های علمی و فرهنگی باشد تا بتوانیم در راستای رسیدن به اهداف معهد عالی قدم برداریم.

چهارشنبه، 26 مرداد 1401

معاونت اداری و مالی معهد

تعریف:

معاونت اداری و مالی یکی از معاونت های معهد عالی است که مرجع تصمیم گیری و ساماندهی امور اداری و مالی معهد می باشد.

اهداف:

1- استفاده بهینه از نیروهای انسانی و منابع مالی.

2- ارتقاء و توانمند سازی نیروهای اداری معهد.

3- تقویت بنیه اداری و پشتوانه مالی معهد.

4- افزایش رضایت مندی پرسنل معهد.