ماه مهر، بهار تعلیم و تربیت و سرآغاز رویش و طراوت در بوستان علم، ادب و معرفت را خدمت جامعه علمی کشور تبریک عرض می نماییم و امیدواریم سال تحصیلی جدید سالی توأم با رشد و بالندگی در تمامی عرصه های علمی و فرهنگی باشد.

سه‌شنبه، 5 تیر 1403

فرم های هیأت ممیزه

ردیف شماره عنوان فایل PDF فایل Word ملاحظات
1   انتخاب استاد نمونه  
2   تبدیل وضعیت استخدامی اساتید از پاره وقت به آزمایشی  
3   تبدیل وضعیت استخدامی اساتید از آزمایشی به رسمی  
4   تقاضای ارتقاء مرتبه علمی اعضای هیأت علمی  
5   تقاضای ترفیع سالانه اعضای هیأت علمی