پیام تبریک ریاست معهد به مناسبت آغاز سال تحصیلی 1401-1400: ماه مهر بهار تعلیم و تربیت و سرآغاز رویش و طراوت در بوستان علم و معرفت را خدمت معاونین محترم معهد، مدیران و معاونین محترم اقسام، اعضای محترم هیأت علمی، کارمندان و طلاب عزیز تبریک عرض می نمایم. امیدوارم سال تحصیلی جدید سالی توأم با رشد و بالندگی در تمامی عرصه های علمی و فرهنگی باشد تا بتوانیم در راستای رسیدن به اهداف معهد عالی قدم برداریم.

چهارشنبه، 26 مرداد 1401

هیأت مؤسس معهد

در مورخه 1382/06/29 مجموعه ای از علماء با تشخیص فرصت ها و موانع و با توجه به حق برخورداری از فعالیتهای دینی و فرهنگی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با درک مسئولیت دینی و انگیزه تولید و توسعه علم بعد از فراهم بودن بستر مناسب جهت ایجاد رشته های مختلف علوم اسلامی اقدام به تأسیس (معهد عالی علوم اسلامی اهل سنت و جماعت جنوب ایران) نمودند.

 

اعضای هیأت مؤسس معهد

شیخ عبدالکریم محمدی

شیخ عبدالعزیز قاضی زاده

سید محمد یوسف وخشوری

سید حیدر کاملی

شیخ عبدالوهاب ضیایی

شیخ محمد صالح انصاری

شیخ سعدالدین صدیقی

دکتر محمد صدیق قربانی

سید عقیل صدیقی

دکتر سید احمد هاشمی

سید احمد یگانه قلاتی

سید حسن صدیقی

سید حبیب الله صدیقی

شیخ عبدالله منصوری