ماه مهر، بهار تعلیم و تربیت و سرآغاز رویش و طراوت در بوستان علم، ادب و معرفت را خدمت جامعه علمی کشور تبریک عرض می نماییم و امیدواریم سال تحصیلی جدید سالی توأم با رشد و بالندگی در تمامی عرصه های علمی و فرهنگی باشد.

جمعه، 29 تیر 1403

اطلاعیه پذیرش طلاب در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته سال تحصیلی: 1404-1403 (ویژه طلاب حضوری)

اطلاعیه پذیرش طلاب در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته سال تحصیلی: 1404-1403 (ویژه طلاب حضوری)