ماه مهر، بهار تعلیم و تربیت و سرآغاز رویش و طراوت در بوستان علم، ادب و معرفت را خدمت جامعه علمی کشور تبریک عرض می نماییم و امیدواریم سال تحصیلی جدید سالی توأم با رشد و بالندگی در تمامی عرصه های علمی و فرهنگی باشد.

پنج‌شنبه، 10 آذر 1401
نسخه فارسی مجله بین المللی پژوهش های قرآنی (قرآنیکا) راه اندازی شد

نسخه فارسی مجله بین المللی پژوهش های قرآنی (قرآنیکا) راه اندازی شد

نسخه فارسی مجله بین المللی پژوهش های قرآنی (قرآنیکا) راه اندازی شد

لینک دسترسی به سامانه اختصاصی مجله قرآنیکا: http://quranicafa.hiis.ir