ماه مهر، بهار تعلیم و تربیت و سرآغاز رویش و طراوت در بوستان علم، ادب و معرفت را خدمت جامعه علمی کشور تبریک عرض می نماییم و امیدواریم سال تحصیلی جدید سالی توأم با رشد و بالندگی در تمامی عرصه های علمی و فرهنگی باشد.

شنبه، 18 آذر 1402
نسخه فارسی مجله بین المللی پژوهش های قرآنی (قرآنیکا) راه اندازی شد

نسخه فارسی مجله بین المللی پژوهش های قرآنی (قرآنیکا) راه اندازی شد

نسخه فارسی مجله بین المللی پژوهش های قرآنی (قرآنیکا) راه اندازی شد

لینک دسترسی به سامانه اختصاصی مجله قرآنیکا: http://quranicafa.hiis.ir