ماه مهر، بهار تعلیم و تربیت و سرآغاز رویش و طراوت در بوستان علم، ادب و معرفت را خدمت جامعه علمی کشور تبریک عرض می نماییم و امیدواریم سال تحصیلی جدید سالی توأم با رشد و بالندگی در تمامی عرصه های علمی و فرهنگی باشد.

چهارشنبه، 2 خرداد 1403

نتایج پذیرش دوره تحصیلات تکمیلی - مقطع دکتری پژوهش محور- رشته شریعت - سال تحصیلی: 1403-1402

نتایج پذیرش دوره تحصیلات تکمیلی - مقطع دکتری پژوهش محور- رشته شریعت - سال تحصیلی: 1403-1402