ماه مهر، بهار تعلیم و تربیت و سرآغاز رویش و طراوت در بوستان علم، ادب و معرفت را خدمت جامعه علمی کشور تبریک عرض می نماییم و امیدواریم سال تحصیلی جدید سالی توأم با رشد و بالندگی در تمامی عرصه های علمی و فرهنگی باشد.

چهارشنبه، 6 تیر 1403

فراخوان اولین دوره مسابقه ترجمه لفظی و مفردات قرآن (سوره بقره) ویژه طلاب

فراخوان اولین دوره مسابقه ترجمه لفظی و مفردات قرآن (سوره بقره) ویژه طلاب