ماه مهر، بهار تعلیم و تربیت و سرآغاز رویش و طراوت در بوستان علم، ادب و معرفت را خدمت جامعه علمی کشور تبریک عرض می نماییم و امیدواریم سال تحصیلی جدید سالی توأم با رشد و بالندگی در تمامی عرصه های علمی و فرهنگی باشد.

چهارشنبه، 5 مهر 1402

سامانه اتوماسیون اداری معهد عالی علوم اسلامی اهل سنت و جماعت جنوب ایران راه اندازی شد.

سامانه اتوماسیون اداری معهد عالی علوم اسلامی اهل سنت و جماعت جنوب ایران راه اندازی شد.