ماه مهر، بهار تعلیم و تربیت و سرآغاز رویش و طراوت در بوستان علم، ادب و معرفت را خدمت جامعه علمی کشور تبریک عرض می نماییم و امیدواریم سال تحصیلی جدید سالی توأم با رشد و بالندگی در تمامی عرصه های علمی و فرهنگی باشد.

دوشنبه، 10 بهمن 1401

بنر رسالت و اهداف معهد عالی علوم اسلامی اهل سنت و جماعت جنوب ایران

بنر رسالت و اهداف معهد عالی علوم اسلامی اهل سنت و جماعت جنوب ایران