ماه مهر، بهار تعلیم و تربیت و سرآغاز رویش و طراوت در بوستان علم، ادب و معرفت را خدمت جامعه علمی کشور تبریک عرض می نماییم و امیدواریم سال تحصیلی جدید سالی توأم با رشد و بالندگی در تمامی عرصه های علمی و فرهنگی باشد.

جمعه، 29 تیر 1403

اطلاعیه پذیرش طلاب در مقطع دکتری پژوهش محور - رشته شریعت - سال تحصیلی: 1403- 1402

اطلاعیه پذیرش طلاب در مقطع دکتری پژوهش محور - رشته شریعت - سال تحصیلی: 1403- 1402