ماه مهر، بهار تعلیم و تربیت و سرآغاز رویش و طراوت در بوستان علم، ادب و معرفت را خدمت جامعه علمی کشور تبریک عرض می نماییم و امیدواریم سال تحصیلی جدید سالی توأم با رشد و بالندگی در تمامی عرصه های علمی و فرهنگی باشد.

دوشنبه، 10 بهمن 1401

نتایج پذیرش طلاب مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته اقسام معهد- سال تحصیلی: 1402-1401 (ویژه طلاب حضوری)

نتایج پذیرش طلاب مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته اقسام معهد- سال تحصیلی: 1402-1401 (ویژه طلاب حضوری)