پیام تبریک ریاست معهد به مناسبت آغاز سال تحصیلی 1401-1400: ماه مهر بهار تعلیم و تربیت و سرآغاز رویش و طراوت در بوستان علم و معرفت را خدمت معاونین محترم معهد، مدیران و معاونین محترم اقسام، اعضای محترم هیأت علمی، کارمندان و طلاب عزیز تبریک عرض می نمایم. امیدوارم سال تحصیلی جدید سالی توأم با رشد و بالندگی در تمامی عرصه های علمی و فرهنگی باشد تا بتوانیم در راستای رسیدن به اهداف معهد عالی قدم برداریم.

چهارشنبه، 26 مرداد 1401

نتایج پذیرش طلاب مقطع لیسانس سال تحصیلی: 1401-1400

به اطلاع متقاضیان ثبت نام در مقطع لیسانس معهد عالی در سال تحصیلی 01-1400 می رساند:

نتایج پذیرش دریافت شده از اقسام معهد به شرح ذیل می باشد:

لازم به ذکر است سایر نتایج به محض دریافت از طرف قسم مربوطه در سایت درج می گردد.

 

قسم شریعت اوز (برادران)
ردیف
نام خانوادگی
نام
نام پدر
1 رسوار عبدالرحمن محمد
2 ابراهیمی  ایوب عبدالله
3 شیدایی محمد نوازالله
4 الهی فر محمد صدیق حسین
5 قتالی سیدمحمد سید احمد
6 پازریان محم مصطفی
7 قلندرانی یوسف محمد
8 بصیری نیا احمد عبدالله
9 ذهبی  عبدالجلیل سالم
10 کمالی عبدالعزیز محمد
11 اسلامی چاهوئی سلمان محمد
12 وخشوری سید سعید سید محمد یوسف
13 بهشاد محمد فیصل
14 هاشمی سید برقان سید علی

 

 

قسم شریعت خنج (خواهران)
ردیف
نام خانوادگی
نام
نام پدر
1 حمیدی حوا سالم
2 جلیلی زیبا حسین
3 مندیلی مریم منوچهر
4 عزیزی فرحناز روح الله
5 زیرکوهی سنا صالح
6 ملاحی فاطمه عیسی
7 خلفی مهلا سالم
8 نوبخت مائده عباس
9 مصطفوی محبوبه مصطفی
10 ازیر فاطمه محمدطاهر
11 ابراهیمی پور حلیمه حسن
12 محبت نیا کوثر محمد

 

 

قسم دعوت و اصول دین بندرعباس (برادران)

ردیف
نام خانوادگی
نام
نام پدر
1 سنوری محمد امین عیسی 
2 عباس زاده اسحاق سراج
3 بحری یوسف  
4 یوسفی احمد سلیمان 
5 محمدی عمر  
6 دمیلانی نژاد محمد امین حسن 
7 آریغ عدنان  
8 غلامی محمد عبدالله 
9 پیشکی اسماعیل  
10 عباس زاده خالد  
11 بازماندگان یحیی  
12 بازماندگان آیدین  
13 یوازی محسن  
14 محمدی موسی  
  شمسی عبدالمجید  
16 پناه مسلم  
17 ساربانی سید نوح سیدخلیل 
18 ملاحی علی موسی 
19 لردی کاره عبدالرحمن محمد 
20 صافی خیرمحمد  
21 زارع شایان محمدرفیع 
22 ناروئی مجتبی  

 

 

قسم دعوت و اصول دین بندرعباس (خواهران)

ردیف
نام خانوادگی
نام
نام پدر
1 آژند مریم عبدالله 
2 هنرداری مریم  علی
3 حاجی قاسمی حلیمه حبیب الله 
4 جعفری زاده حمیده موسی 
5 دریانورد مریم احمد 
6 پوازی صفیه  
7 پراش سمیه احمد 
8 مشتاقی نسترن  
9 یاهکیده فاطمه  
10 خشدستان زینب  
11 قویدل حلیمه صالح 
12 ریگی هاجره ملک محمد 
13 عبداللهی ماریه علی 
14 درای عایشه نورالدین 
15 پراش آسیه احمد 
16 جلاله مهناز  
17 دردور شهامه حسن 
18 رام برزین نوریه  
19 برخان مائده  
20 آغال زیبا سلیمان 
21 بان زینب  
22 تنگریز خدیجه  
23 سرودی الهام  

 

 

قسم تفسیر بندرلنگه (برادران)
ردیف
نام خانوادگی
نام
نام پدر
       
       
       
       
       
       

 

 

قسم تفسیر بندرلنگه (خواهران)
ردیف
نام خانوادگی
نام
نام پدر
       
       
       
       
       
       

 

 

قسم قراآت لطیفی لارستان (برادران)
ردیف
نام خانوادگی
نام
نام پدر
1 دانش سید ابوبکر سید احمد

 

 

 

قسم إعداد الأئمة والخطباء پارسیان (برادران)
ردیف
نام خانوادگی
نام
نام پدر
1 خیری حسن عبدالله
2 تراشه علی حبیب
3 احمدزاده علی احمد
4 زین پور محمد یوسف
5 شریفی بهرام  
6 شریفی محمدنور  
7 احمد کشتکار