ماه مهر، بهار تعلیم و تربیت و سرآغاز رویش و طراوت در بوستان علم، ادب و معرفت را خدمت جامعه علمی کشور تبریک عرض می نماییم و امیدواریم سال تحصیلی جدید سالی توأم با رشد و بالندگی در تمامی عرصه های علمی و فرهنگی باشد.

دوشنبه، 10 بهمن 1401

اطلاعیه پذیرش طلاب در مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی: 1403-1402

اطلاعیه پذیرش طلاب در مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی: 1403-1402