ماه مهر، بهار تعلیم و تربیت و سرآغاز رویش و طراوت در بوستان علم، ادب و معرفت را خدمت جامعه علمی کشور تبریک عرض می نماییم و امیدواریم سال تحصیلی جدید سالی توأم با رشد و بالندگی در تمامی عرصه های علمی و فرهنگی باشد.

چهارشنبه، 5 مهر 1402

اطلاعیه پذیرش طلاب در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته سال تحصیلی: 1402-1401 (ویژه طلاب حضوری)

اطلاعیه پذیرش طلاب در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته سال تحصیلی: 1402-1401 (ویژه طلاب حضوری)