نوشته ها

نگاهی نو به مفهوم حجاب در قرآن کریم

  عنوان مقالهنگاهی نو به مفهوم حجاب در قرآن کریم  نویسندهسید محمد شریف هاشمی (استادیار معهد عالی) محل نشرمجله پژوهش های دینی سال نشر سال اول / بهار و تابستان 1394 / شماره 1 صفحاتصفحات 107 الی 129 (23 صفحه) فرمتpdfکلید واژه هاحجاب قرآنی، حجاب رفتاری، حجاب گفتاری، حجاب پوششی، فلسفه حجاب.الحجاب ادامه

محکمات و متشابهات یا آیات اصلی و فرعی

  عنوان مقالهمحکمات و متشابهات یا آیات اصلی و فرعی  نویسندهعبدالظاهر سلطانی (استادیار معهد عالی) محل نشرمجله پژوهش های دینی سال نشر سال اول / بهار و تابستان 1394 / شماره 1 صفحاتصفحات 90 الی 106 (17 صفحه) فرمتpdfکلید واژه هامحکمات، متشابهات، أم الکتاب، فتنه، تأویل.المحكمات، المتشابهات، ام الكتاب، ادامه

ازدواج با فرزند خوانده از منظر شرع، قانون و اخلاق

  عنوان مقالهازدواج با فرزند خوانده از منظر شرع، قانون و اخلاق  نویسندهمحمد روستائی (عضو هیأت علمی معهد عالی) محل نشرمجله پژوهش های دینی سال نشر سال اول / بهار و تابستان 1394 / شماره 1 صفحاتصفحات 73 الی 89 (17 صفحه) فرمتpdfکلید واژه هاازدواج، فرزند خوانده، سرپرست، قانون، اخلاق.الزواج، المتبىنَّی، ادامه

روش استنباط امام بخاری ازآیات قرآن درپرتوعناوین ابواب صحیح بخاری

  عنوان مقالهروش استنباط امام بخاری ازآیات قرآن درپرتوعناوین ابواب صحیح بخاری  نویسندگانعبدالغفار جاوید (عضو هیأت علمی معهد عالی)عبدالقادر اکرامی (عضو هیأت علمی معهد عالی) محل نشرمجله پژوهش های دینی سال نشر سال اول / بهار و تابستان 1394 / شماره 1 صفحاتصفحات 53 الی 72 (20 صفحه) فرمتpdfکلید واژه ادامه

مجموعه مقالات اولین همایش ملی پژوهش های دینی

عنوان مجموعه مقالات اولین همایش ملی پژوهش های دینی صاحب امتیازمعهد عالی علوم اسلامی اهل سنت و جماعت جنوب ایرانبه کوششسید محمدشریف هاشمی و عبدالغفار جاویدسال برگزاریبهمن ماه 1398دانلود فایل  ادامه

مجله پژوهش های دینی شماره 4

عنوان مجلهپژوهش های دینی (دوفصلنامه داخلی)صاحب امتیازمعهد عالی علوم اسلامی اهل سنت و جماعت جنوب ایرانمدیر مسئولعبدالغفار جاویدسردبیر و ویراستار علمیدکتر ابراهیم زارعی فرمدیر داخلیمسلم محمودیکارشناسزلیخا احدی فردهیأت تحریریهاسماعیل احمدی (عضو هیأت علمی معهد عالی) ، دکتر عبدالله بازماندگان (استادیار ادامه

اسامی پذیرفته شدگان جهت دعوت به مصاحبه علمی مقطع فوق لیسانس ـ سال تحصیلی 01-1400

به اطلاع داوطلبین ثبت نام در مقطع فوق لیسانس معهد عالی می رساند:اسامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی جهت دعوت به مرحله مصاحبه علمی به شرح ذیل می باشد: رشته شریعترشته تفسیررشته دعوتمسعود امینی  نوح رسوار  مسعود برونوسزینب خرمفاطمه بار* برگزاری مصاحبه: زمان: پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۹ صبحمکان: مجتمع ادامه

مجله پژوهش های دینی شماره 3

عنوان مجله: پژوهش های دینی (دوفصلنامه داخلی)/ صاحب امتیاز: معهد عالی علوم اسلامی اهل سنت و جماعت جنوب ایران/ مدیر مسئول: سیدمحمدشریف هاشمی/ سردبیر و ویراستار علمی: دکتر ابراهیم زارعی فر/ مدیر داخلی: مسلم محمودی/ کارشناس: زلیخا احدی فرد/ شماره و سال چاپ: سال دوم ـ بهار و تابستان 1395 ـ شماره 3 ادامه

برگزاری گفتمان علمی با موضوع رابطه تحصیل علوم دینی و شخصیت طلبگی در قسم شریعت اوز

گفتمان علمی با موضوع رابطه تحصیل علوم دینی و شخصیت طلبگی مورخه 1397/09/06 در قسم شریعت اوز برگزار گردید. ادامه

مجله پژوهش های دینی شماره 2

عنوان مجلهپژوهش های دینی (دوفصلنامه داخلی)صاحب امتیازمعهد عالی علوم اسلامی اهل سنت و جماعت جنوب ایرانمدیر مسئولسلیمان ارجنهسردبیر و ویراستار علمیدکتر ابراهیم زارعی فرمدیر داخلیمسلم محمودیکارشناسزلیخا احدی فردهیأت تحریریهاسماعیل احمدی (عضو هیأت علمی معهد عالی) ، دکتر عبدالله بازماندگان (استادیار ادامه

حقوق و آزادی های مدنی شهروندان غیر مسلمان در جامعه اسلامی

  عنوان مقالهحقوق و آزادی های مدنی شهروندان غیر مسلمان در جامعه اسلامی  نویسندهمحمد امین امینی (عضو هیأت علمی معهد عالی) محل نشرمجله پژوهش های دینی سال نشر سال اول / بهار و تابستان 1394 / شماره 1 صفحاتصفحات 31 الی 52 (22 صفحه) فرمتpdfکلید واژه هااهل ذمه، جزیه، حقوق شهروندی، غیر مسلمان.أهل الذمة، ادامه

مجله پژوهش های دینی شماره 1

عنوان مجلهپژوهش های دینی (دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی داخلی)صاحب امتیازمعهد عالی علوم اسلامی اهل سنت و جماعت جنوب ایرانمدیر مسئولعبدالظاهر سلطانیسردبیردکتر ابراهیم زارعی فرمدیر داخلیمسلم محمودیمدیر اجراییزلیخا احدی فردهیأت تحریریهاسماعیل احمدی (عضو هیأت علمی معهد عالی) ، دکتر عبدالله بازماندگان ادامه

کفر و تکفیر در قرآن و سوء برداشت از آن

  عنوان مقالهکفر و تکفیر در قرآن و سوء برداشت از آن  نویسندهدکتر محمد ابونجمی (استادیار معهد عالی) محل نشرمجله پژوهش های دینی سال نشر سال اول / بهار و تابستان 1394 / شماره 1 صفحاتصفحات 9 الی 30 (22 صفحه) فرمتpdfکلید واژه هاکفر، کافر، تکفیر، ایمان، مؤمن.الکفر، الکافر، التکفیر، الإيمان، ادامه

برگزاری مراسم تقدیر از ممتازین سال تحصیلی 98-97 رشته شریعت

مراسم تقدیر از ممتازین سال تحصیلی 97-1396 رشته شریعت اوز مورخ 97/08/22 با حضور طلاب و اساتید قسم برگزار گردید. ادامه