اداره کارآموزی

مقدمه:

تفقه اولین گام بندگی و نقطه‌ی آغازین مسیری است که به جامعه ختم می‌گردد و در انذار قوم تجلی می‌یابد. سالک این طریق برای انتقال از مرحله اخذ به مرحله عطا نیازمند دستگیری است. رشد مهارتهای فردی و تقویت توانایی ارتباط با مردم به اشراف فردی مجرب نیاز دارد. لذا برای دستیابی به این مهم یک سال به عنوان دوره‌ی کارآموزی برای طلاب عالی در نظر گرفته شده که به عنوان مکمل دوره‌ی عالی می‌باشد.

تعریف:

کارآموزی مرحله‌ای است که طالب العلم بعد از گذراندن مرحله‌ی علمی دوره‌ی عالی، دانش خود را به صورت عملی تکمیل می‌کند.

اهداف:

1- تحقق اصول اتقان، احسان و کیفیت.

2- ایجاد بستر مناسب در تحقق اهداف معهد.

3- ارتقای کارآیی عملی طلاب.

4- توسعه‌ی روابط اجتماعی طلاب.

5- بروز شخصیتی و خود باوری طلاب و ارزیابی استعدادهای آنان.

6- حمایت مدارس دینی از طلاب و احساس مسئولیت در قبال آنها.

7- نهادینه کردن خدمت رسانی به مراکز دینی و مناطق محروم.

وظایف اداره‌ی کارآموزی:

1- شناسایی و تعیین اماکنی که امکان اجرای طرح کارآموزی در آن باشد.

2- شناسایی خصوصیات و توانمندی‌های طلاب مورد نظر.

3- تبیین دوره‌ی کارآموزی برای طلاب سال چهارم عالی.

4- توزیع مناسب افراد در مناطق با مشورت اهل نظر.

5- ارائه برنامه و نظارت بر عملکرد کارآموزان.

6- تشویق افراد اجتماع به حمایت از کارآموزان.

7- صدور گواهی پایان کارآموزی بعد از اتمام دوره.

8- تلاش برای تهیه‌ی امکانات جهت بهبود امور معیشتی کارآموزان.

9- ایجاد دوره‌های کلاسداری، روابط عمومی و اسلوب دعوت برای کارآموزان.

10- برپایی همایش کارآموزی حداقل یک بار برای هر دوره.

11- نظارت بر به کارگیری کارآموز مطابق با مفاد آیین نامه.

احکام مربوط به کارآموزان:

1- کارآموز نمی‌تواند در دوره عالی تدریس کند.

2- کارآموز نباید مسئولیت مدیریت یا معاونت را بپذیرد.

3- در صورتی که کارآموز فقط تدریس داشته باشد می‌تواند 14 ساعت تدریس کند.

4- در صورتی که کارآموز مسئولیت ناظمی یا هر مسئولیت دیگر در مدرسه أعم از دفترداری، حسابداری، کتابداری و غیره را عهده‌دار شود ساعت تدریس او نباید از 5 ساعت بیشتر باشد.

تبصره: در مدارسی که به نظام دو ناظمی عمل می‌شود کارآموز در صورت ناظم بودن می‌تواند تا 10 ساعت تدریس داشته باشد.

5- کارآموزی که در مدرسه فعالیت دارد می بایست در هفته حداقل 4 روز در خدمت مدرسه و فعالیتهای آن باشد.

6- در مورد حداقل مشغولیت کارآموز و نوع فعالیت وی معاونت آموزشی معهد می‌تواند موردی تصمیم گیری نماید.

متقاضیان کارآموزی:

شایسته است مدارس، مناطق تحت پوشش خود را مشخص نموده و نیازمندی‌های موجود در آن منطقه را شناسایی کرده و به اداره کارآموزی یا دبیر خانه شورای عالی مدارس اهل سنت و جماعت جنوب ایران اعلام نمایند. در این راستا باید مناطق نیز توجیه گردند که نیازهای خود را از طریق مدارس پیگیری نمایند. جهت متقاضی لازم است ضوابط تعیین شده زیر را مراعات کند:

1- تعیین فردی مجرب به عنوان مشرف کارآموز.

تبصره: هر مشرف می‌تواند بر چند کارآموز اشراف داشته باشد.

2- تهیه امکانات معیشتی کارآموز.

3- تأمین مسائل مالی مربوط به کارآموز (حقوق و مزایا).

4- دقت در بکارگیری کارآموز در زمینه‌ای که استعداد و علاقه دارد.

5- همکاری با اداره کارآموزی در امور مربوط به کارآموز.

وظایف مشرفین کارآموزی:

1- تعایش و ارتباط با کارآموز در فضای صمیمی و دوستانه.

تبصره: برای تحقق این امر، اختصاص یک جلسه در هفته به صورت حضوری و همچنین ارتباط غیر مستقیم مورد نیاز می‌باشد.

2- ایجاد فضای مشورت و اختصاص وقت برای مشاوره در صورت تقاضای کارآموز.

3- تعامل حکیمانه در حل مشکلات کارآموز.

4- پیگیری مصوبات و برنامه‌های اداره کارآموزی مرتبط با کارآموز.

5- نظارت و حمایت از کارآموز در مسائل مالی و تهیه امکانات معیشتی.

6- نظارت بر حسن استخدام کارآموز مطابق با استعدادهای کارآموز.

7- همکاری با اداره کارآموزی در تشویق افراد اجتماع بر حمایت از کارآموزان.

8- ارائه پیشنهاد و راهکار به اداره کارآموزی.

9- گزارش از عملکرد کارآموز مطابق با فرم اداره کارآموزی در سال 2 بار.