معرفی معاونت آموزشی معهد

مقدمه:

تعیین هدفهای کلی و جزئی که خطوط اصلی حرکت و مسیر آموزش را مشخص می‌کند، بعد از تبیین فلسفه آموزشی محقق می‌گردد‌.

فلسفه آموزش – که ذاتاً مستند و متکی به رسالت و آرمان مؤسسه می‌باشد – با توجه به اصل تغییر پذیری اهداف، به تلاشی جستجوگرانه با رویکردی انتقادی در وضعیت موجود و عدم قناعت به آن و سعی در رسیدن به وضعیت مطلوب اطلاق می‌گردد.

آیه‌ی 122 سوره‌ی توبه که زینت بخش آرم معهد عالی است الهام ‌گر طبیعت، رسالت و فلسفه‌ی آموزشی این معهد می‌باشد.

«وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ».

آموزش فرایندی است مستمر که «شدن» انسان را – حرکت به سمت تغییر مطلوب – به عنوان استراتژی خود قرار می‌دهد. رکن بنیادین این مکانیسم «علم و یادگیری» است، و مسئولیت استاد کمک به انتقال طالب از مرحله‌ی کسب معرفت و شناخت به مرحله‌ی سلوک و رفتار مناسب می‌باشد.

نظام های آموزشی مختلف «انسان محور»، «موضوع محور» و گاهی«جامعه محور» هستند. با توجه به آیه فوق در نظام آموزشی معهد عالی هر سه یعنی انسان (طلبه) موضوع(منهج) و جامعه از اهمیت و جایگاه والا برخوردار می‌باشند. این امر باید پیوسته در نگاه و رفتار مسئولین معاونت آموزشی معهد عالی، حضوری جدی داشته باشد.

تعریف:

معاونت آموزشی معهد مرجع تصمیم گیری در امور آموزشی معهد می‌باشد.

اهداف:

1- کنترل، برنامه ‏ريزي و ارتقای کلیه فعالیتهای آموزشی معهد که موارد زیر را  شامل می‌شود.

الف) اهداف آموزشی.

ب) محتوای درسی.

ج) روش تدریس.

د) وسایل آموزشی.

هـ) ارزشیابی.

2- احیا، حفظ و توسعه روشها و متدهای علمی.

3- تربیت نیروهای متخصص در شاخه‌های مختلف علوم شرعی.

وظایف:

وظايف معاونت آموزشی معهد عبارت است از:

1- تعيين اهداف، خط و مشي آموزشی معهد و تهیه‎ی دستورالعمل‎ها برای زیر مجموعه‎های معاونت آموزشی.

2- مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره مسائل آموزشی.

3- بررسي و اظهار نظر درباره مسايل آموزشی ارسالی از طرف مجلس یا شورای معهد.

4- ارائه پيشنهاد در زمينههاي مختلف آموزشي به مجلس و شورای معهد از جمله:

الف- بهبود شرايط آموزشي و رفع موانع در اقسام.

ب- ايجاد هماهنگي و تعادل در مدت زمان آموزش.

ج- نحوه ارزيابي ميزان توانمندي علمي و سنجش طلاب در مقاطع مختلف.

5- پيشنهاد و برگزاری دوره‎های تقویت علمی، برای اساتید آزمایشی.

6- نظارت بر اجرای آئین‌نامه، مصوبات و دستورالعمل‎‌های آموزشی.

7- نظارت بر روند کیفی و کمّی منهج.

8- اداره‌ی کلیه‌ی امور آموزشی معهد از طريق زير مجموعه‏هاي معاونت آموزشي.

9- ارزیابی عملکرد آموزشی طلاب در هر نیم سال و ارزیابی اساتید در پایان سال و ارائه آن به ریاست معهد.

10- مطالعه لازم در زمینه‌ی ارزشیابی فعالیت‌های آموزشی و ارزیابی عملکرد سالانه معاونت آموزشی معهد.

11- بررسی، تأیید و اجرایی نمودن مصوبات هیأت علمی.

12- ارائه پیشنهادات جهت بررسی به هیأت علمی.

13- تشکیل و اداره‌ی جلسات مشترک هیأت علمی هر قسم در صورت لزوم.

14- ارتباط با مؤسسات علمی داخل و خارج به منظور کسب اطلاعات، و در صورت امکان همکاری در امور آموزشی و مبادله خدمات علمی.

15- تهیه‌ی گزارش عملکرد سالانه و ارائه آن به رئیس معهد.

16- بررسی نیازهای علمی و کادر آموزشی اقسام و سعی در رفع آن.