معرفی معاونت اداری و مالی معهد

مقدمه:

استفاده بهینه از سرمایه های انسانی و امکانات رفاهی و مالی از طریق برنامه ریزی صحیح، و تعیین شده و اتخاذ شیوه هایی که یک نهاد را به بهترین نتیجه برساند رمز مدیریت صحیح می باشد.

با توجه به اینکه قوام یک مجموعه به همکاری و هماهنگی بین اعضای آن بستگی دارد و هر سیستم برای رسیدن به اهداف خود نیاز به تدبیر و برنامه ریزی حساب شده دارد تعیین مسئولیت ها و تفکیک آنها به گونه ای که در مسئولیتها تداخل نباشد جزو ضروریات است لذا تدوین آیین نامه ای که مسئولیتها را مشخص و طبق برنامه ریزی صحیح اهداف را تبیین سازد لزومیت پیدا می کند که در این راستا آیین نامه اداری و مالی معهد عالي علوم اسلامي اهل سنت و جماعت جنوب ايران به رشته تحریر در آمده است.

تعریف:

معاونت اداری و مالی معهد مرجع تصمیم گیری در امور اداری و مالی معهد می باشد.

اهداف:

1- تقویت بنیه اداری معهد و اقسام تابعه.

2- تأمین هزینه های مالی معهد.

3- حمایت از پرسنل معهد.

وظایف:

وظايف معاونت اداری و مالی معهد عبارت است از:

1- تعيين اهداف، استراتژی، خط مشي اداری و مالی معهد و تهیه‎ی دستورالعمل‎ها برای زیر مجموعه‎های معاونت اداری و مالی معهد.

2- مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره مسائل اداری و مالی.

3- بررسي و اظهار نظر درباره مسائل اداری و مالی ارسالی از طرف مجلس یا شورای معهد.

4- برگزاری دوره‎های تقویت امور اداری جهت پرسنل اداری.

5- نظارت بر اجرای آيین‌نامه، مصوبات و دستورالعمل‎‌های اداری و مالی در اقسام.

6- طرح و ارائه برنامه جهت بالا بردن سطح و کیفیت امور اداری پرسنل.

7- تهیه و تنظیم تقویم سال تحصیلی.

8- تهیه و تنظیم اطلاعیه ثبت نام و فرم پذیرش طلاب در اقسام مختلف معهد.

9- بررسی امکانات اداری و مالی جهت تأسیس رشته های جدید.

10- برنامه ریزی جهت ارتقاي سطح رفاه و معیشت پرسنل.

11- برنامه ریزی به منظور بهبود وضعیت اداری.

12- پیگیری واریز به موقع حقوق مدرسین به سبد مالی مشترک توسط مدیران اقسام.