معهد عالی علوم اسلامی اهل سنت و جماعت جنوب ایران

معهد عالی علوم اسلامی اهل سنت و جماعت جنوب ایران ، ورود
اطلاعیه ها

ثبت نام مقطع لیسانس (داوطلب آزاد) سال تحصیلی 98-1397

ورود به صفحه ثبت نام اینترنتیورود به صفحه ثبت نام اینترنتیورود به صفحه ثبت نام اینترنتی ادامه

اطلاعيه ثبت نام دوره تحصيلات تکميلي سال تحصيلي 99-1398

توجه: مهلت ثبت نام به اتمام رسید.مهلت تحویل مدارک تا پایان آذر تمدید گردید.توجه: مهلت ثبت نام به اتمام رسید.مهلت تحویل مدارک تا پایان آذر تمدید گردید. ادامه