همایش ها

مجموعه مقالات اولین همایش ملی پژوهش های دینی

عنوان مجموعه مقالات اولین همایش ملی پژوهش های دینی صاحب امتیازمعهد عالی علوم اسلامی اهل سنت و جماعت جنوب ایرانبه کوششسید محمدشریف هاشمی و عبدالغفار جاویدسال برگزاریبهمن ماه 1398دانلود فایل  ادامه