معهد عالی علوم اسلامی اهل سنت و جماعت جنوب ایران

معهد عالی علوم اسلامی اهل سنت و جماعت جنوب ایران ، ورود
نوشته ها

نتیجه نهایی تکمیل ظرفیت پذیرش مقطع فوق لیسانس 99-1398

به اطلاع داوطلبین شرکت کننده در آزمون تکمیل ظرفیت مقطع فوق لیسانس معهد عالی می رساند:اسامی نهایی پذیرفته شدگان به شرح ذیل می باشد:ردیفنام و نام خانوادگیرشتهوضعیت پذیرش1الیاس زارعیتفسیرپذیرش2فاطمه باقریدعوتپذیرش3امید خرم روزشریعتپذیرش مشروط  ادامه

نتيجه آزمون تکمیل ظرفیت پذیرش طلاب مقطع فوق لیسانس سال تحصیلی 99-1398

به اطلاع داوطلبین محترم می رساند:اسامی داوطلبین واجد شرایط جهت شرکت در مصاحبه ورودی تکمیل ظرفیت مقطع فوق لیسانس در سال تحصیلی 99-1398 به شرح ذیل می باشد:ردیفنام و نام خانوادگیرشته1امید خرم روزشریعت2صلاح الدین خدیوردعوت3فاطمه باقریدعوت4الیاس زارعیتفسیر5شهربانو ایزدیتفسیر لذا از این داوطلبین جهت حضور ادامه

اطلاعیه ثبت نام مقطع لیسانس (غير حضوری) سال تحصیلی 99- 1398 + ثبت نام اینترنتی

لینک دریافت آیین نامه آموزشی نظام ترمی (ویژه دفتر آموزش های آزاد)لینک دریافت آیین نامه امتحانات نظام سالی (ویژه دفتر آموزش های آزاد)لینک ثبت نام اینترنتی  ادامه

اطلاعيه تكميل ظرفیت دوره تحصيلات تکميلي سال تحصيلي 99-1398

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده استنتیجه آزمون تکمیل ظرفیتمهلت ثبت نام به اتمام رسیده استنتیجه آزمون تکمیل ظرفیتنتيجه نهايي پذیرش تکمیل ظرفیت ادامه

اطلاعیه ثبت نام مقطع لیسانس (حضوری) سال تحصیلی 99-1398 + ثبت نام اینترنتی

مهلت ثبت نام اینترنتی به پایان رسیده استمهلت ثبت نام اینترنتی به پایان رسیده است ادامه

نتایج نهایی پذیرفته شدگان در مقطع فوق لیسانس

به اطلاع داوطلبینی که در مصاحبه ورودی فوق لیسانس شرکت نموده اند می رساند:لیست نهایی پذیرفته شدگان در مقطع فوق لیسانس قسم تحصیلات تکمیلی خنج در سال تحصیلی 99-1398 به شرح زیر می باشد: ردیفنامنام ادامه

اعلام نتایج نهایی پذیرفته شدگان در مقطع فوق لیسانس به 20 اردیبهشت موکول گردید.

به اطلاع داوطلبینی که در مصاحبه ورودی فوق لیسانس شرکت نموده اند می رساند:نتایج نهایی پذیرفته شدگان در مقطع فوق لیسانس مورخه 20 اردیبهشت از طریق سایت معهد اعلام خواهد شد. ادامه

اسامی داوطلبین مجاز به شرکت در مصاحبه علمی تحصیلات تکمیلی

به اطلاع داوطلبین شرکت کننده در آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی می رساند:داوطلبینی که در این آزمون مجوز ورود به مرحله مصاحبه علمی را کسب نموده اند به شرح ذیل می باشد:ردیفنامنام خانوادگیرشته1عبدالرحمنخیاریشریعت2شایستهپیکردعوت3لیلیعاشوری مسنیتفسیر4فلاح الدینسفاریتفسیر  ادامه

مجله پژوهش های دینی شماره 3

عنوان مجله: پژوهش های دینی (دوفصلنامه داخلی)/ صاحب امتیاز: معهد عالی علوم اسلامی اهل سنت و جماعت جنوب ایران/ مدیر مسئول: سیدمحمدشریف هاشمی/ سردبیر و ویراستار علمی: دکتر ابراهیم زارعی فر/ مدیر داخلی: مسلم محمودی/ کارشناس: زلیخا احدی فرد/ شماره و سال چاپ: سال دوم ـ بهار و تابستان 1395 ـ شماره 3 ادامه

برگزاری گفتمان علمی با موضوع رابطه تحصیل علوم دینی و شخصیت طلبگی در قسم شریعت اوز

گفتمان علمی با موضوع رابطه تحصیل علوم دینی و شخصیت طلبگی مورخه 1397/09/06 در قسم شریعت اوز برگزار گردید. ادامه

مجله پژوهش های دینی شماره 2

عنوان مجلهپژوهش های دینی (دوفصلنامه داخلی)صاحب امتیازمعهد عالی علوم اسلامی اهل سنت و جماعت جنوب ایرانمدیر مسئولسلیمان ارجنهسردبیر و ویراستار علمیدکتر ابراهیم زارعی فرمدیر داخلیمسلم محمودیکارشناسزلیخا احدی فردهیأت تحریریهاسماعیل احمدی (عضو هیأت علمی معهد عالی) ، دکتر عبدالله بازماندگان (استادیار ادامه

حقوق و آزادی های مدنی شهروندان غیر مسلمان در جامعه اسلامی

  عنوان مقالهحقوق و آزادی های مدنی شهروندان غیر مسلمان در جامعه اسلامی  نویسندهمحمد امین امینی (عضو هیأت علمی معهد عالی) محل نشرمجله پژوهش های دینی سال نشر سال اول / بهار و تابستان 1394 / شماره 1 صفحاتصفحات 31 الی 52 (22 صفحه) فرمتpdfکلید واژه هااهل ذمه، جزیه، حقوق شهروندی، غیر مسلمان.أهل الذمة، ادامه

مجله پژوهش های دینی شماره 1

عنوان مجلهپژوهش های دینی (دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی داخلی)صاحب امتیازمعهد عالی علوم اسلامی اهل سنت و جماعت جنوب ایرانمدیر مسئولعبدالظاهر سلطانیسردبیردکتر ابراهیم زارعی فرمدیر داخلیمسلم محمودیمدیر اجراییزلیخا احدی فردهیأت تحریریهاسماعیل احمدی (عضو هیأت علمی معهد عالی) ، دکتر عبدالله بازماندگان ادامه

کفر و تکفیر در قرآن و سوء برداشت از آن

  عنوان مقالهکفر و تکفیر در قرآن و سوء برداشت از آن  نویسندهدکتر محمد ابونجمی (استادیار معهد عالی) محل نشرمجله پژوهش های دینی سال نشر سال اول / بهار و تابستان 1394 / شماره 1 صفحاتصفحات 9 الی 30 (22 صفحه) فرمتpdfکلید واژه هاکفر، کافر، تکفیر، ایمان، مؤمن.الکفر، الکافر، التکفیر، الإيمان، ادامه

برگزاری مراسم تقدیر از ممتازین سال تحصیلی 98-97 رشته شریعت

مراسم تقدیر از ممتازین سال تحصیلی 97-1396 رشته شریعت اوز مورخ 97/08/22 با حضور طلاب و اساتید قسم برگزار گردید. ادامه

اطلاعيه ثبت نام دوره تحصيلات تکميلي سال تحصيلي 99-1398

توجه: مهلت ثبت نام به اتمام رسید.مهلت تحویل مدارک تا پایان آذر تمدید گردید.توجه: مهلت ثبت نام به اتمام رسید.مهلت تحویل مدارک تا پایان آذر تمدید گردید. ادامه