ازدواج با فرزند خوانده از منظر شرع، قانون و اخلاق

 

 عنوان مقالهازدواج با فرزند خوانده از منظر شرع، قانون و اخلاق
  نویسنده

محمد روستائی (عضو هیأت علمی معهد عالی)

 محل نشرمجله پژوهش های دینی
 سال نشر سال اول / بهار و تابستان 1394 / شماره 1
 صفحاتصفحات 73 الی 89 (17 صفحه)
 فرمتpdf
کلید واژه ها

ازدواج، فرزند خوانده، سرپرست، قانون، اخلاق.

الزواج، المتبىنَّی، الولي، القانون، الأخلاق.

marriage, adoptee, caretaker, law, ethics.

 

دریافت فایل:

فارسی (کامل)

عربی ( چکیده)

العربیة (الملخص)

 انگلیسی (چکیده)

(English (Abstract