اطلاعیه ثبت نام مقطع لیسانس (سال تحصیلی 1400-1399)

 

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است.

 

کلیک کنید ← اطلاعیه مهم در مورد ثبت نام در مقطع لیسانس →کلیک کنید

 

 

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است.