معهد عالی علوم اسلامی اهل سنت و جماعت جنوب ایران

معهد عالی علوم اسلامی اهل سنت و جماعت جنوب ایران ، ورود
اطلاعيه تكميل ظرفیت دوره تحصيلات تکميلي سال تحصيلي 99-1398

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

نتیجه آزمون تکمیل ظرفیت

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

نتیجه آزمون تکمیل ظرفیت

نتيجه نهايي پذیرش تکمیل ظرفیت