برگزاری مراسم تقدیر از ممتازین سال تحصیلی 98-97 رشته شریعت