معهد عالی علوم اسلامی اهل سنت و جماعت جنوب ایران

معهد عالی علوم اسلامی اهل سنت و جماعت جنوب ایران ، ورود
برگزاری مراسم تقدیر از ممتازین سال تحصیلی 98-97 رشته شریعت