معهد عالی علوم اسلامی اهل سنت و جماعت جنوب ایران

معهد عالی علوم اسلامی اهل سنت و جماعت جنوب ایران ، ورود
اطلاعيه ثبت نام دوره تحصيلات تکميلي سال تحصيلي 99-1398

توجه:

مهلت ثبت نام به اتمام رسید.

مهلت تحویل مدارک تا پایان آذر تمدید گردید.

توجه:

مهلت ثبت نام به اتمام رسید.

مهلت تحویل مدارک تا پایان آذر تمدید گردید.